Pada 31 Maret 2016 kami mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Rapat tersebut dihadiri oleh 2.058.701.235 pemegang saham atau mewakili sejumlah 81,586% dari jumlah total pemegang saham kami. Terdapat empat agenda yang didiskusikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Rapat tersebut mencapai keputusan bulat untuk keempat agenda tersebut.